Obwodnica Nowej Rudy - etap II


Obwodnica Nowej Rudy - etap II. Kolejny etap w ciągu nowej obwodnicy tym razem o obmiarze 31.000m3. Etap rozpoczęliśmy wykonaniem wykopu na głębokość ok 10m w rejonie hałdy górniczej. Kolejne odcinki obejmowały wykopy w rejonie wiaduktu kolejowego na trasie Wałbrzych - Kłodzko po obydwu stronach.


Masz pytania? Zadzwoń!

DANE KONTAKTOWE wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji kontRaktów zgodnych z ofertą E-BLAST.
Każde inne zastosowanie zabronione. Tym samym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i ofert.

+48 601 82 08 08
LUB NAPISZ
fax +48 71 707 24 53
Oddział Katowice tel. +48 32 739 01 85

PARTNER STRATEGICZNY