Wałbrzyska Specjalna Strefa EkonomicznaWałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna - przygotowanie terenów inwestycyjnych. Makroniwelacja obejmowała niwelację i ukształtowanie terenu pod przyszłe inwestycje, w tym wykopy pod drogi i sieci podziemne. Całość prac szacowana na poziomie 400.000m3. Niezwykle krótki termin realizacji wymagany przez Inwestora wymusił zastosowanie bardzo wydajnej organizacji prac. Całość prac została wykonana w terminie. Po zakończeniu prac Zleceniodawca powierzył nam: przygotowanie, rozpoczęcie i prowadzenie eksploatacji bazaltu w odkrywkowym zakładzie górniczym - wydobycie 500.000t.


Masz pytania? Zadzwoń!

DANE KONTAKTOWE wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji kontRaktów zgodnych z ofertą E-BLAST.
Każde inne zastosowanie zabronione. Tym samym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i ofert.

+48 601 82 08 08
LUB NAPISZ
fax +48 71 707 24 53
Oddział Katowice tel. +48 32 739 01 85

PARTNER STRATEGICZNY