Obwodnica Nowej Rudy - etap I


Obwodnica Nowej Rudy - etap I. Urabianie gruntu zwięzłego w związku z budową obwodnicy Nowej Rudy było realizowane równolegle do kontraktów Hotel Gołębiewski w Karpaczu i Fabryka Toyoty w Wałbrzychu. W żadnym wypadku równoległość prowadzenia kilku kontraktów nie wpłynęła na jakość czy terminy realizacji pozostałych. W etapie I firma Heilit Woerner powierzyła nam prace strzałowe na całej długości odcinka od ronda przy ul. Niepodległości, aż do drogi nr 385 w kierunku Woliborza. Prace były przeprowadzone w otoczeniu zabudowy mieszkalnej i rozlewni gazu oraz ruchu drogowego na istniejących drogach. Łączna kubatura wykonanych prac na tym odcinku sięgnęła 27.000m3.


Masz pytania? Zadzwoń!

DANE KONTAKTOWE wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji kontRaktów zgodnych z ofertą E-BLAST.
Każde inne zastosowanie zabronione. Tym samym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i ofert.

+48 601 82 08 08
LUB NAPISZ
fax +48 71 707 24 53
Oddział Katowice tel. +48 32 739 01 85

PARTNER STRATEGICZNY