Fabryka Skrzyń Biegów Toyoty w Wałbrzychu


Fabryka Skrzyń Biegów Toyota na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Wałbrzychu. Makroniwelacja o łacznej kubaturze ponad 200.000m3. Realizacja została wykonana w bezpośrednim sąsiedztwie laboratorium badania jakości znajdującym się w istniejącej części Fabryki Toyota. Wymagany termin realizacji, sąsiedztwo wymagające najwyższego poziomu bezpieczeństwa sejsmicznego jak też wymogi techniczne wynikające z pracy pod nadzorem japońskich inżynierów sprawiły, że osiągnęliśmy zdolność zapewnienia jakości na bardzo wysokim poziomie. Całość robót została wykonana przed terminem dzięki pracy trzech wiertnic. Szczególne znaczenie miało dla nas uznanie ze strony Osób Nadzoru Technicznego i BHP Generalnego Wykonawcy TAKENAKA EUROPE. Była to już trzecia realizacja dla Partnera japońskiego w tym obszarze zarówno dla Toyota jak też dla Toyota Tsusho.


Masz pytania? Zadzwoń!

DANE KONTAKTOWE wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji kontRaktów zgodnych z ofertą E-BLAST.
Każde inne zastosowanie zabronione. Tym samym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i ofert.

+48 601 82 08 08
LUB NAPISZ
fax +48 71 707 24 53
Oddział Katowice tel. +48 32 739 01 85

PARTNER STRATEGICZNY