KSSE Dąbrowa Górnicza - Tucznawa


KSSE Dąbrowa Górnicza Tucznawa - Wykopy o kubaturze ponad 50.000m3 pod drogi na terenie KSSE. Dzięki doświadczeniu zdobytym podczas prac przy budowie fabryki NGK Ceramics udało nam się uzyskać optymalne parametry robót strzałowych, które przełożyły się na bardzo duże rozdrobnienie urobku, co wykluczyło w całości potrzebę wtórnego kruszenia mechanicznego. Całość prac ukończono przed terminem. Perfekcyjne kształty usypów, przemieszczenie mas oraz niezniszczone ściany wykopów jak też profil skarp, pozwala nam z pełną odpowiedzialnością oferować swoje usługi jako wyjątkowe na rynku.


Masz pytania? Zadzwoń!

DANE KONTAKTOWE wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji kontRaktów zgodnych z ofertą E-BLAST.
Każde inne zastosowanie zabronione. Tym samym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i ofert.

+48 601 82 08 08
LUB NAPISZ
fax +48 71 707 24 53
Oddział Katowice tel. +48 32 739 01 85

PARTNER STRATEGICZNY