Fabryka Filtrów Ceramicznych NGK Ceramics Dąbrowa Górnicza KSSE Tucznawa


Fabryka Filtrów Ceramicznych NGK Ceramics na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Dąbrowie Górniczej - Tucznawie. Makroniwelacja terenu o kubaturze 150.000m3 wykonana w 30 dni. Prace obejmowały urobienie zalegającej warstwy zwięzłej wraz z wybiciem gniazd pod stopy fundamentowe projektowanej hali. Dalszy zakres robót obejmował wykonanie odspojenia ok 35.000m3 w wykopach liniowych pod infrastrukturę podziemną i sieci. Łączna kubatura wykonanych prac: 185.000m3 przy czym prace były wykonywane w trakcie postępujących prac budowlanych - czasem w bezpośrednim sąsiedztwie (2,5-5m) od obiektów zaplecza biurowego kontraktu i elementów infrastruktury podziemnej.


Masz pytania? Zadzwoń!

DANE KONTAKTOWE wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji kontRaktów zgodnych z ofertą E-BLAST.
Każde inne zastosowanie zabronione. Tym samym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i ofert.

+48 601 82 08 08
LUB NAPISZ
fax +48 71 707 24 53
Oddział Katowice tel. +48 32 739 01 85

PARTNER STRATEGICZNY