Kompleksowe przygotowanie terenu inwestycyjnego w Tucznawie: Etap IV


Mając już za sobą trzy poprzednie zadania w tym rejonie i doskonałą znajomość geomorfologii podłoża podjęliśmy się wykonania próby na najtrudniejszym poziomie. Zadanie polegało na rozluzowaniu podłoża zwięzłego na potrzebę budowy sieci przesyłowych w pasie poprzednio urabianych dróg na terenie KSSE w Tucznawie. Realizacja była kolejnym etapem prac rozpoczętych już w 2015 roku. W ramach zadania wykonywaliśmy kolejne strzelania w odległości niespełna 50m od budynku funkcjonującej już w pełni Fabryki Filtrów Ceramicznych NGK Ceramics i odległości ok 20m od nowego obiektu strażnicy przy bramie wjazdowej. Prace wykonywaliśmy oczywiście pod pełnym monitoringiem rejestrującym emisję drgań sejsmicznych. Uzyskane wyniki wykazały oddziaływanie poniżej dopuszczalnego poziomu, a rozluzowany urobek pozwolił na prowadzenie prac ziemnych z wymaganą w kontrakcie wydajnością. 

#1
#2
#4
#4

Masz pytania? Zadzwoń!

DANE KONTAKTOWE wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji kontRaktów zgodnych z ofertą E-BLAST.
Każde inne zastosowanie zabronione. Tym samym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i ofert.

+48 601 82 08 08
LUB NAPISZ
fax +48 71 707 24 53
Oddział Katowice tel. +48 32 739 01 85

PARTNER STRATEGICZNY