Budowa obwodnicy Sanoka


Firma Max Boegl powierzyła nam obsługę kontraktu w wolumenie prac strzałowych szacowanym na ok 420.000 m3. W tym zadaniu, musieliśmy się ponownie zmierzyć z utworami fliszu karpackiego. Flisz karpacki występujący w rejonie Sanoka diametralnie różni się od fliszu występującego w rejonie budowy drogi S7 "Zakopianki". Przyjmuje uwarstwienie niemal pionowe, przy zmiennej miąższości warstw i jakości piaskowca co nastręcza pewne problemy przy precyzyjnym wierceniu, a także przy konstruowaniu ładunków i sieci inicjacji. Bardzo zmienne cechy górotworu, nieodległe zabudowania oraz infrastruktura energetyczna przebiegająca tuż obok i nad obszarem prac wymagały bardzo precyzyjnego projektowania i wykonywania ładunków w różnych średnicach i konstrukcjach. Prace rozpoczęto w kwietniu 2018 i kontynuowano wraz z postępem prac ziemnych na całym odcinku budowanej obwodnicy. W trakcie realizacji wykonywaliśmy strzelania w otworach o długościach od 2,5m do 11m z jednoczesnym profilowaniem skarp, dna wykopu drogi głównej, rowów i wykopów pod fundamenty obiektów inżynierskich. 
Realizując z powodzeniem ten kontrakt, potwierdziliśmy naszą zdolność logistyczną i organizacyjną do prowadzenia tak dużych kontraktów w każdym miejscu w Polsce. Uzyskane wyniki, wypróbowane unikatowe techniki strzałowe, a także zaplecze stworzone w Sanoku dają nam wyjątkowe doświadczenie i możliwości do realizacji kolejnych kontraktów w tym rejonie Polski. Mamy nadzieję na wykorzystanie naszego doświadczenia przy budowie drogi S19. 

Wykop pod obiekt WD4 był strzelany jednocześnie z profilowaniem prezentowanej skarpy. Uzyskany wynik dokumentuje nasze możliwości.
Wykop po zakończonych pracach przy ul.Stróżowskiej.
Wykop przy ul.Stróżowskiej w trakcie realizacji.
Usyp po wykonanym pierwszym strzelaniu.
Urobek w strefie działania materiału wybuchowego i przykład wykorzystania szpaltu w projektowaniu prac.
Pierwsze otwory na budowie obwodnicy - ul.Stróżowska
Wykop przy ul.Stróżowskiej w trakcie realizacji
Skarpa wraz z wykopem pod obiekt strzelana jednocześnie. Widok po wybraniu urobku.

Masz pytania? Zadzwoń!

DANE KONTAKTOWE wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji kontRaktów zgodnych z ofertą E-BLAST.
Każde inne zastosowanie zabronione. Tym samym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i ofert.

+48 601 82 08 08
LUB NAPISZ
fax +48 71 707 24 53
Oddział Katowice tel. +48 32 739 01 85

PARTNER STRATEGICZNY