O Nas


Specjalizujemy się w projektowaniu i wykonywaniu robót wiertniczych i strzałowych w gruntach zwięzłych.

Zakres naszej działalności obejmuje:

- makroniwelacje i roboty inżynieryjne w gruntach zwięzłych wykonywane z zastosowaniem techniki strzelniczej
- eksploatacja w odkrywkowych zakładach górniczych
- wiercenie pod kotwy, wiercenia rozpoznawcze, poszukiwawcze, pod instalacje odgromowe itd - wiercimy pod ziemią, pod wodą, na wysokości

Gwarancje:

Gwarantujemy wykonywanie robót w sposób całkowicie bezpieczny i bardzo wydajny. Wykonaliśmy setki bardzo zróżnicowanych strzelań przeważnie w sąsiedztwie zabudowań i infrastruktury podziemnej. Nigdy nie doprowadziliśmy do sytuacji zagrożenia lub uszkodzeń. W przypadku prowadzenia robót w pobliżu obiektów stosujemy skuteczne zabezpieczenia mające na celu ograniczenie lub wykluczenie wpływu robót na otoczenie. W celu dokładnego określenia wielkości ładunków jak też kierunku i sposobu inicjacji - wykonujemy pomiary drgań oraz ocenę zdolności gruntu do przenoszenia fali sejsmicznej. Do rejestracji i pomiaru wartości fali sejsmicznej wykorzystujemy cyfrowe zestawy przystosowane do jednoczesnego rejestrowania wszystkich składowych fali sejsmicznej oraz pomiaru fali akustycznej.

Uprawnienia:

- uprawnienia budowlane do projektowania i nadzoru - w tym prac budowlanych z użyciem materiałów wybuchowych,
- uprawnienia kierownika ruchu zakładów górniczych i osób wyższego dozoru ruchu w zakresie techniki strzelniczej,
- uprawnienia do nabywania i używania środków strzałowych do celów przemysłowych,
- uprawnianie do projektowania i wykonywania nieelektrycznych i elektronicznych sieci strzałowych,
- uprawnienia do wykonywania i nadzoru rozpoznania saperskiego,

Zespół:

Zespół odpowiedzialny za realizację kontraktów to Osoby posiadające wszechstronne doświadczenia w zakresie stosowania materiałów wybuchowych. Wiedza i doświadczenie wyniesione z czołowych uczelni wojskowych i cywilnych oraz setek realizacji, członkowstwa w organizacjach, uczestnictwa w konferencjach i licznych szkoleniach branżowych pozwala nam realizować kontrakty w wyjątkowy sposób. Nasz zespół to grupa Ludzi o niesamowitych osobowościach, z którymi pracuje się w poczuciu pełnego bezpieczeństwa, zaufania i godności. Cechy takie jak zapewnienie pełnego bezpieczeństwa, odpowiedzialność, troska o resztę zespołu, wysoka kultura pracy oraz punktualność to pierwszoplanowe pozycje w charakterystyce naszego zespołu. Razem tworzymy serce naszej niezawodności i niedoścignionej wydajności. Oferujemy łącznie ponad 120 lat doświadczeń. 

Masz pytania? Zadzwoń!

DANE KONTAKTOWE wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji kontRaktów zgodnych z ofertą E-BLAST.
Każde inne zastosowanie zabronione. Tym samym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i ofert.

+48 601 82 08 08
LUB NAPISZ
fax +48 71 707 24 53
Oddział Katowice tel. +48 32 739 01 85

PARTNER STRATEGICZNY