Oferta


title

Makroniwelacje i roboty inżynieryjne w gruntach zwięzłych z użyciem materiałów wybuchowych

Na potrzeby realizacji obiektów infrastruktury transportowej lub przemysłowej zachodzi często potrzeba wykonania niwelacji terenu lub wykonania wykopów wielkoprzestrzennych. Szczególna rola techniki strzałowej w masowym urabianiu podłoża zwięzłego została potwierdzona wielokrotnie przez nas, co pozwoliło naszym Klientom zwiększyć wydajność robót ziemnych, a przez to przyspieszyć terminy wykonania robót. Koszt stosowania materiałów wybuchowych jest znacznie niższy od urabiania mechanicznego lub co najwyżej porównywalny w niesprzyjającym otoczeniu, jednak kilkukrotne zwiększenie wydajności generuje oczywiste zyski.
W tego typu pracach głównie ze względu na występującą zazwyczaj infrastrukturę oraz harmonogram inwestycji, niezbędne jest zachowanie szczególnych rygorów organizacji i wysokiej precyzji pracy na poziomie znacznie wyższym niż w odkrywkowych zakładach górniczych. Dlatego też wiedza i doświadczenie wymagane w tych realizacjach wybiega poza doświadczenie stosowane w górnictwie.

title

Prace wiertniczo strzałowe w odkrywkowych zakładach górniczych

Urabianie złóż z zastosowaniem materiałów wybuchowych ma kluczowe znaczenie w procesie produkcji kruszyw. Każde strzelanie musi mieć charakter masowy. Urobienie kilku do kilkudziesięciu tysięcy ton surowców skalnych wymaga zastosowania bezbłędnego schematu inicjacji i dokładnego załadowania kilku lub kilkudziesięciu ton materiału wybuchowego.
Prace strzałowe muszą charakteryzować się wysokim bezpieczeństwem, dogłębną analizą i dokładnością wykonania najdrobniejszych czynności na etapie projektowania, nadzoru i samego załadunku - uzbrajania. Nawet drobny błąd może doprowadzić do wzrostu kosztów przeróbki kruszywa, wstrzymania eksploatacji, a czasem potrzebę usunięcia wielotonowego niewybuchu. Stosowanie mechanicznie ładowanego materiału wybuchowego uczulanego w otworze strzałowym w połączeniu z nieelektrycznym lub elektronicznym systemem inicjacji pozwala zachować maksymalne bezpieczeństwo i wykonywać roboty masowe szybko i niezawodnie.

title

Wiercenie

Bazujemy na najnowocześniejszym w Polsce potencjale wiertniczym marki Atlas Copco. 26 wiertnic hydraulicznych o najwyższej dostępnej aktualnej wydajności w zakresie średnic 89-102mm zapewniają, w połączeniu z doświadczeniem Operatorów wiertnic, niedoścignione jak dotąd wydajności w urabianiu skał zwięzłych w segmencie rynku budowlanego. Oferujemy wiercenia o szerokim spektrum zastosowań i średnic, w oparciu o wspomniane wiertnice samobieżne, jak też ręczne wiertarki hydrauliczne i pneumatyczne. Wiercenie w dowolnym kierunku i pod dowolnym kątem staje się dostępne dla naszych Klientów niezależnie od miejsca i otoczenia - również pod wodą.

Masz pytania? Zadzwoń!

DANE KONTAKTOWE wyłącznie na potrzeby przygotowania i realizacji kontRaktów zgodnych z ofertą E-BLAST.
Każde inne zastosowanie zabronione. Tym samym nie wyrażamy zgody na przesyłanie niezamówionych materiałów reklamowych i ofert.

+48 601 82 08 08
LUB NAPISZ
fax +48 71 707 24 53
Oddział Katowice tel. +48 32 739 01 85

PARTNER STRATEGICZNY